Seria Naukowa

Katowice w rocznicę uzyskania praw miejskich

tom / rocznica

3 (13) / 148

Budownictwo i architektura Katowic

 

Katowice w rocznicę uzyskania praw miejskich

 

Tomy serii naukowej Katowice w rocznicę uzyskania praw miejskich:

1 (11) / 146: Katowice w kulturze pogranicza. Rola Katowic w kulturze i nauce

2 (12) / 147: Kultura muzyczna Katowic i jej dzieje

3 (13) / 148: Budownictwo i architektura Katowic

 

Tomy serii naukowej wydane w rocznice nadania Katowicom praw miejskich:

I. Katowice w 136. rocznicę uzyskania praw miejskich

II. Katowice w 137. rocznicę uzyskania praw miejskich: Wkład kościołów i zakonu franciszkanów w kulturę Katowic

III. Katowice w 138. rocznicę uzyskania praw miejskich: Przemiany struktur społeczno-zawodowych ludności w dziejach Katowic

IV. Katowice w 136. rocznicę uzyskania praw miejskich: Wielokulturowość Katowic

V. Katowice w 136. rocznicę uzyskania praw miejskich: Katowice w minionej rzeczywistości

VI. Katowice w 136. rocznicę uzyskania praw miejskich: Przemiany protoindustrialne i industrialne jako czynnik miastotwórczy Katowic

VII. Katowice w 136. rocznicę uzyskania praw miejskich: Dzieje medycyny i działalności charytatywnej na terenie Katowic

VIII. Katowice w 136. rocznicę uzyskania praw miejskich: W 40-lecie powstania Uniwersytetu Śląskiego - szkolnictwo i nauka na Górnym Śląsku 

IX. Katowice w 136. rocznicę uzyskania praw miejskich: Tradycje i dziedzictwo górnicze na obszarze Katowic z perspektywy XXI wieku

X. Katowice w 136. rocznicę uzyskania praw miejskich: Katowice w kulturze pamięci