Seria Naukowa 

Kultura Europy Środkowej

 

tom XVIII

Systemy reprezentacji i parlamentaryzm w Europie Środkowej w rozwoju historycznym

 

 

Tomy serii naukowej "Kultura Europy Środkowej":

I. Środkowoeuropejskie dziedzictwo św. Wojciecha

II. Środkowoeuropejskie dziedzictwo cyrylo-metodiańskie

III. Tysiącletnie dziedzictwo kulturowe diecezji wrocławskiej

IV. Lux Romana w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska

V. Kultura edukacyjna na Górnym Śląsku

VI. Korzenie środkowoeuropejskiej i górnośląskiej kultury gospodarczej

VII. Curatores pauperum. Źródła i tradycje kultury charytatywnej Europy Środkowej

VIII. Źródła kultury umysłowej w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska

IX. Kultura prawna w Europie Środkowej

X. Piastowie śląscy w kulturze i europejskich dziejach

XI. św. Jacek Odrowąż i dominikanie na Śląsku

XII. Korzenie wielokulturowości Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Górnego

XIII. Ślązacy w oczach własnych i obcych

XIV. Realia życia codziennego w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska

XV. Podróże i migracje w Europie Środkowej

XVI. Zdrowie i choroba. Wpływ jakości życia na kulturę w Europie Środkowej

XVII. Wolność i jej ograniczenia w kulturze Europy Środkowej.