Przewodniczący - dr hab. inż. prof. PO Zbigniew PERKOWSKI

Wiceprzewodniczący - prof. Ing. JÁN BUJŇÁK, CSc.

Wiceprzewodniczący - dr hab. inż. prof. Pol. Śl. Mariusz JAŚNIOK

Wiceprzewodniczący - dr hab. inż. prof. Pol. Śl. Tomasz KRYKOWSKI 

Sekretarz - dr inż. Kamil PAWLIK

 

 

Komisja liczy 98 członków.

 

new0002

new0003

 

 

"Roczniki Inżynierii Budowlanej zawierają oryginalne prace teoretyczne i doświadczalne z zakresu inżynierii budowlanej, powstałe w wyniku współpracy regionalnej pracowników nauki wydziału budownictwa uczelni polskich i czeskich, prowadzonej przez Komisję Inżynierii Budowlanej Odziału Polskiej Aademii Nauk w Katowicach"

 

 

 

 

sesja_98