Przewodniczący - dr hab. inż. Zbigniew PERKOWSKI, prof. PO

Wiceprzewodnicząca - dr hab. Małgorzata ULEWICZ, prof. PCz

Wiceprzewodniczący - dr hab. inż. Tomasz KRYKOWSKI, prof. Pol. Śl.

Wiceprzewodniczący - doc. Ing. Peter KOTEŠ, PhD

Sekretarz - dr inż. Kamil PAWLIK

 

 

Koimsja liczy 93 członków.

 

new0002

new0003

 

 

"Roczniki Inżynierii Budowlanej zawierają oryginalne prace teoretyczne i doświadczalne z zakresu inżynierii budowlanej, powstałe w wyniku współpracy regionalnej pracowników nauki wydziału budownictwa uczelni polskich i czeskich, prowadzonej przez Komisję Inżynierii Budowlanej Odziału Polskiej Aademii Nauk w Katowicach"

 

 

 

 

sesja_98