Przewodnicząca - prof. dr hab. Stanisława SOKOŁOWSKA

Wiceprzewodniczący- dr hab. prof. UO Kazimierz SPOREK

Wiceprzewodniczący - dr hab. prof. PAN Andrzej PILARCZYK

Wiceprzewodniczący - dr hab. prof. UE we Wrocławiu Karol KOCISZEWSKI

Sekretarz - dr Anna BISAGA

 

Komisja liczy 47 członków.