Przewodniczący - dr hab. inż. Dominika MALCHAR-MICHALSKA, prof. UO

Wiceprzewodniczący - dr hab. Grzegorz KUSZA, prof. UO

Wiceprzewodniczący - dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE

Wiceprzewodnicząca - dr Patrycja JURECKA

Wiceprzewodnicząca - dr Anna BISAGA

Sekretarz - dr Agnieszka TŁUCZAK.

 

 

Komisja liczy 43 członków.