Przewodnicząca - dr hab. inż. arch. Dorota WINNICKA-JASŁOWSKA, prof. PŚ

Wiceprzewodnicząca - dr hab. inż.arch. Katarzyna MAZUR, prof. PŚ

Sekretarz - dr hab. inż. arch. Anna SZEWCZENKO, prof. PŚ

Komisja liczy 53 członków.