Przewodniczący - prof. dr hab. Grzegorz DOBROWOLSKI 

Wiceprzewodniczący - dr hab. prof. UŚ Paulina TWARDOCH

Wiceprzewodniczący - prof. dr hab. Stanisław SWADŹBA

Członkowie Prezydium - prof. dr hab. Wojciech KLYTA

Członkowie Prezydium - prof. dr hab. Krzysztof MALIK

Sekretarz - prof. dr hab. Bolesław M. ĆWIERTNIAK

 

I. Sekcja Nauk Prawnych

Przewodniczący - prof. dr hab. Wojciech KLYTA

Wiceprzewodniczący - dr Paulina TWARDOCH

Sekretarz - dr Agata KOZIOŁ 

 

II. Sekcja Nauk Ekonomicznych

Przewodniczący - prof. dr hab. Stanisław SWADŹBA

Z-ca przewodniczącego - prof. dr hab. Jacek PIETRUCHA

Członkowie Prezydium - prof. dr hab. Krzysztof MALIK

Członkowie Prezydium - dr hab. Tadeusz POKUSA 

 

Komisja liczy 164 członków.

 

Publikacje: 

Prawa człowieka t.1

 

 

 Prawa człowieka t.2