Przewodnicząca - dr hab. prof. UŚ Joanna KISIEL 

Wiceprzewodnicząca - dr hab. prof. UŚ Iwona GRALEWICZ-WOLNY 

Wiceprzewodnicząca - dr hab. prof. UŚ Beata MYTYCH-FORAJTER 

Sekretarz - dr Katarzyna NIESPOREK 

 

 

Komisja liczy 153 członków.

 

Zapraszamy na stronę  internetową Komisji:  http://komisjahistorycznoliteracka.katowice.pl/