Przewodnicząca - dr hab. prof. UŚ Joanna KISIEL

Wiceprzewodnicząca - dr hab. prof. UŚ Iwona GRALEWICZ-WOLNY 

Wiceprzewodnicząca - dr hab. prof. UŚ Beata MYTYCH- FORAJTER  

Sekretarz - dr Katarzyna NIESPOREK-KLANOWSKA

Komisja liczy 150 członków.

Zapraszamy na stronę  internetową Komisji:  http://komisjahistorycznoliteracka.katowice.pl/