Przewodniczący - prof. dr hab. Andrzej KLASIK

Wiceprzewodniczący - prof. dr hab. Adam BARTOSZEK

Wiceprzewodniczący - prof. dr hab. Krzysztof GASIDŁO

Wiceprzewodniczący - dr hab. inż. Jan SKOWRONEK  

Wiceprzewodniczący - prof. dr hab. Jerzy RUNGE

Sekretarz - dr Krzysztof WRANA 

 

Komisja liczy 87 członków.