Organami Oddziału są: Zgromadzenie Członków Oddziału, Prezydium Oddziału, Prezes Oddziału.


Prezydium Oddziału PAN w kadencji 2019 - 2022:

 

Andrzej Więcek czł. koresp. PAN prezes
Józef Dubiński
czł. rzecz. PAN wiceprezes
Jerzy Klamka czł. rzecz. PAN członek Prezydium
Czesława Rosik-Dulewska czł. rzecz. PAN członek Prezydium
Marek Szczepański
czł. koresp. PAN członek Prezydium

 


Wykaz członków PAN :


* Ryszard BIAŁECKI, prof. dr hab. inż., czł. koresp. PAN,

* Andrzej BURGHARDT, prof. dr hab. inż, czł. rzecz. PAN (zmarł 1 marca 2020 r.), 

* Tadeusz BURCZYŃSKI, prof. dr hab. inż., czł. rzecz. PAN,

* Tadeusz CHMIELNIAK, prof. dr hab. inż., czł. rzecz. PAN,

* Mieczysław CHORĄŻY, prof. dr hab. n. med., czł. rzecz. PAN (zmarł 20 lutego 2021 r.), 

* Jerzy CHUDEK, prof. dr hab. n. med., czł. koresp. PAN,

* Józef DUBIŃSKI, prof. dr hab. inż., czł. rzecz. PAN,

* Stanisław GAJDA, prof. dr hab., czł. rzecz. PAN (zmarł 23 listopada 2022 r.),

* Adam GIEREK, prof. dr hab. inż., czł. koresp. PAN,

* Józef GŁOMB, prof. dr hab. inż., czł. rzecz. PAN (zmarł 13 grudnia 2021 r.),

* Barbara JARZĄB, prof. dr hab. n. med., czł. koresp. PAN,

* Jerzy KLAMKA, prof. dr hab. inż., czł. rzecz. PAN,

* Franciszek KOKOT, prof. dr hab. n.med., czł. rzecz. PAN (zmarł 24 stycznia 2021 r.),

* Mieczysław ŁAPKOWSKI, prof. dr hab.inż, czł. koresp. PAN,

* Leszek MARYNOWSKI, prof. dr hab., czł. koresp. PAN,

* Marek PAWEŁCZYK, prof. dr hab. inż., czł. koresp. PAN,

* Czesława ROSIK-DULEWSKA, prof. dr hab. inż., czł. rzecz. PAN,

* Leszek RUTKOWSKI, prof. dr hab. inż., czł. rzecz. PAN,

* Marek SZCZEPAŃSKI, prof. dr hab., czł. koresp. PAN,

* Michał TENDERA, prof. dr hab. n. med., czł. rzecz. PAN,

* Andrzej WIĘCEK, prof. dr hab. n. med., czł. koresp. PAN,

* Wojciech WOJAKOWSKI, prof. dr hab. n. med., czł. koresp. PAN.