Przewodniczący - prof. dr hab. Wiesław KACZANOWICZ

Z-ca przewodniczącego - ks. prof. dr hab. Józef MARECKI

Z-ca przewodniczącego - dr hab. Anna ODRZYWOLSKA-KIDAWA

Sekretarz - dr hab. prof. UŚ Kazimierz MIROSZEWSKI

 

Komisja liczy 42 członków.