Przewodniczący - prof. dr hab. inż. Bogusław ŁAZARZ

Z-ca przewodniczącego - dr hab. inż. prof. UE Grzegorz DYDKOWSKI

Sekretarz - dr hab. inż. prof. PŚ Rafał BURDZIK

 

Komisja liczy 33 członków.