Przewodnicząca - dr hab. Barbara KOS, prof. UE

Zastępca Przewodniczącego - prof. dr hab. inż. Bogusław ŁAZARZ

Sekretarz - dr hab. inż. Rafał BURDZIK, prof. PŚ

Komisja liczy 33 członków.