2022

 • 4 marca br. - udział Prezesa w posiedzeniu Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich dnia (rektorat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)

 • 11 maja br. - spotkanie Prezesa z prof. dr hab. Barbarą Trzebicką, Dyrektorką Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk
 • 17 maja br. - udział Prezesa w Doktoracie Honoris Causa Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach dla Maestro Piotra BECZAŁY;
 • 7 czerwca br. - przekazanie gratulacji dla prof. Marka ŚWITOŃSKIEGO, Prezesa Oddziału PAN w Poznaniu  z okazji Jubileuszu 50-lecia Oddziału PAN w Poznaniu;
 • 21 czerwca br. - przekazanie gratulacji dla prof. dra hab. Krzysztofa JAJUGI z okazji otrzymania tytułu Doktora Honoris Causa Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej
 • 22 czerwca br. - spotkanie z dyrektorami instytutów Polskiej Akademii Nauk z terenu Oddziału (w siedzibie Oddziału PAN w Katowicach)
 • 15 września br. - Prezes zorganizował uroczystą konferencję z okazji promocji publikacji poświęconej prof. Kornelowi Gibińskiemu
 • 18 października br. - Prezes Oddziału zorganizował spotkanie członków O/PAN z kandydatem na Prezesa PAN prof. Markiem Konarzewskim
 • Objęcie patronatem honorowym Prezesa O/PAN Ogólnopolskiej Konferencji „Władza wykonawcza w demokratycznym państwie prawnym”, połączonej z jubileuszem 55-lecia pracy naukowej prof. Mariana Grzybowskiego (konferencja odbyła się  29-30 września 2022 r.; Wydział Prawa i Ekonomii, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza, Częstochowa)

 • Objęcie patronatem honorowym Prezesa O/PAN piątej edycji Literackiej Konferencji Naukowej z cyklu Przed i po (konferencja odbyła się 17-18 października 2022 r. w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu)
 • Objęcie patronatem honorowym Prezesa O/PAN Konferencji Naukowej pt. VI Colloquium Przyszłość śląskich miast. Miasta kreujące się. Od kreatywnego myślenia do sprawnego wdrażania (konferencja odbyła się 16 listopada 2022 r. w Bibliotece Śląskiej w Katowicach)
 • Objęcie patronatem honorowym Prezesa O/PAN Konferencji Naukowej z cyklu Kultura Europy Środkowej (konferencja odbyła się 17-18 listopada 2022 r. w Zabrzu)
 • Prezes aktywnie uczestniczył w posiedzeniach Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich
 • Prezes w dalszym ciągu uczestniczył w pracach komisji ds. nowelizacji ustawy o PAN. 

 

2021

 • Powołanie Prezesa O/PAN na członka Rady Społecznej Politechniki Śląskiej na prośbę Rektora Politechniki Śląskiej – prof. Arkadiusza Mężyka (03.2021 r.);
 • Udział Prezesa O/PAN w posiedzeniach Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich;
 • Przekazanie gratulacji dla prof. dra hab. inż. Michała KLEIBERA z okazji otrzymania tytułu Doktora Honoris Causa Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej;
 • Objęcie patronatem honorowym Prezesa O/PAN II Konferencji Naukowej pt. Bezpieczeństwo pozamilitarne w XXI wieku. Zagrożenia – wyzwania – koncepcje (23-24.09.2021 r., Częstochowa);
 • Objęcie patronatem honorowym Prezesa O/PAN III Konferencji Naukowej pt. Ludzie, przedsiębiorstwa, instytucje. Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych i gospodarczych (14-15.10.2021 r., Częstochowa);
 • Udział Prezesa O/PAN w Konferencji Naukowej pt. Stulecie Powstań Śląskich. Górny Śląsk wczoraj i dziś z wykładem pt. Polska Akademia Nauk w Katowicach – integracja nauki na Górnym Śląsku (27.10.2021 r., Katowice);
 • Objęcie patronatem honorowym Prezesa O/PAN V Colloquium Przyszłość śląskich miast - miasta w procesie przemian. W kierunku nowego stylu zarządzania miejskiego (17.11.2021 r., Katowice);
 • nadzór Prezesa O/PAN nad powstawaniem publikacji dotyczącej sylwetki Profesora Kornela Gibińskiego;
 • udział Prezesa O/PAN w komisji ds. nowelizacji ustawy o PAN;

2020

 • Spotkanie Prezesa O/PAN w Katowicach z Dyrektorem Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach prof. dr hab. inż. Tadeuszem Czachórskim (30.01.2020 r., Gliwice);
 • Spotkanie Prezesa i Wiceprezesa O/PAN z Dyrektorem Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN  w Gliwicach dr hab. inż. Markiem Tańczykiem (31.01.2020 r., Gliwice);
 • Uczestnictwo Prezesa O/PAN w benefisie 70-lecia urodzin prof. Mariana Zembali (11.02.2020 r., Zabrze);
 • Objęcie patronatem honorowym Prezesa O/PAN IV Colloquium - Zmiana marki i wzmacnianie wizerunku miast śląskich (04.03.2020 r., Biblioteka Śląska w Katowicach);
 • Udział Prezesa O/PAN w nadzwyczajnym posiedzeniu Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich, dotyczącym rozwoju sytuacji spowodowanej zagrożeniem wirusem COVID-19 (11.03.2020 r., Rektorat UŚ);
 • Przekazanie gratulacji dla prof. dra hab. inż. Lecha CZARNECKIEGO z okazji otrzymania tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Świętokrzyskiej (20.03.2019 r.);
 • Udział Prezesa O/PAN w posiedzeniu Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich (24.08.2020 r.);
 • Uczestnictwo Prezesa O/PAN w Jubileuszu 95 urodzin Profesora Mieczysława Chorążego (31.08.2020 r.);
 • Udział Prezesa O/PAN w komisji ds. nowelizacji ustawy o PAN.

2019

 • Objęcie patronatem honorowym Prezesa O/PAN III Colloquium – Przyszłość śląskich miast. Budowanie atrakcyjności przestrzeni miejskich (27.02.2019 r., Katowice);
 • Przekazanie gratulacji dla prof. dra hab. inż. Kazimierza FURTAKA z okazji otrzymania tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Świętokrzyskiej (06.03.2019 r.);
 • Przekazanie gratulacji dla prof. dra hab. inż. Jana AWREJCEWICZA z okazji otrzymania tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Świętokrzyskiej (20.03.2019 r.);
 • Udział Prezesa O/PAN w Doktoracie Honoris Causa Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach dla prof. dra hab. Władysława STRÓŻEWSKIEGO (20.03.2019 r.);
 • Przekazanie gratulacji dla prof. dra hab. Tadeusza LEWOWICKIEGO z okazji otrzymania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Śląskiego (04.06.2019 r.);
 • Objęcie patronatem honorowym Prezesa O/PAN konferencji Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych (6-7.06.2019 r., Katowice);
 • Uczestnictwo Prezesa O/PAN w uroczystych obchodach 90-lecia Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Katowicach (28.06.2019 r., Muzeum Historii Katowic);
 • Przekazanie gratulacji dla prof. Paula LAGARDE z okazji otrzymania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Śląskiego (13.09.2019 r.);
 • Objęcie patronatem honorowym Prezesa O/PAN konferencji Nowoczesne metody w zarządzaniu przedsiębiorstwem, miastem i regionem ( 26-27.09.2019 r., Wisła);
 • Objęcie patronatem honorowym Prezesa O/PAN XXII Forum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego Inteligencja Strategiczna w Budowaniu Przyszłości Miast i Regionów (21-22.11.2019 r., Ustroń);
 • Objęcie patronatem monografii autorstwa Pauliny Twardoch pt. Umowy małżeńskie w prawie prywatnym międzynarodowym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019;
 • Udział Prezesa O/PAN w Doktoracie Honoris Causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dla księdza prof. dra hab. Janusza MARIAŃSKIEGO (03.12.2019 r.);
 • Uczestnictwo Prezesa O/PAN w uroczystych inauguracjach roku akademickiego, m.in. na Politechnice Śląskiej, Uniwersytecie Śląskim oraz Śląskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie wygłosił wykład inauguracyjny pt. "Mitologia grecka a przewlekła niewydolność nerek";
 • Udział Prezesa O/PAN w komisji ds. nowelizacji ustawy o PAN.