Przewodniczący - prof. dr hab. inż. Stanisław PRUSEK

Sekretarz - dr hab. inż. prof. GIG Janusz MAKÓWKA

 

 

I. Sekcja Aerologii Górniczej

Przewodniczący - dr hab. inż. prof. GIG Stanisław TRENCZEK

Sekretarz - dr inż. Józef KNECHTEL

 

 

II. Sekcja Geomechaniki i Budownictwa Górniczego

Przewodniczący - dr hab. inż. prof.Pol. Śl. Stanisław DUŻY

Wiceprzewodniczący - dr hab. inż. Roman ŚCIGAŁA

Sekretarz - dr inż. Krzysztof TOMICZEK

 

III. Sekcja Technologii Górniczych

Przewodniczący - dr inż. Andrzej WALENTEK

Sekretarz - dr inż. Wojciech MASNY     

 

IV. Sekcja Przeróbki Kopalin

Przewodniczący - dr hab. inż. Tomasz SUPONIK

Wiceprzewodniczący - dr hab. inż. prof. Pol. Śl. Marcin LUTYŃSKI 

Sekretarz - dr inż. Piotr MATUSIAK  

 

V. Sekcja Mechatroniki i Energoelektryki w Górnictwie

Przewodniczący - prof. dr hab. inż. Marek JASZCZUK

Wiceprzewodniczący - dr inż. Antoni KOZIEŁ 

Sekretarz - dr inż. Daniel ADAMECKI

 

Komisja liczy 157 członków.