Przewodniczący - dr hab. prof. UŚ Aleksandra NADGÓRSKA-SOCHA

Wiceprzewodniczący -dr hab. Edyta SIERKA

Wiceprzewodniczący - dr hab. prof. IETU Marta POGRZEBA 

Wiceprzewodniczący - dr hab. prof. IPIŚ PAN Tadeusz MAGIERA 

Sekretarz - dr hab. prof. PCz. Anna KONSTANCIAK 

 

Komisja liczy 49 członków.