Działalność komisji pozwala Oddziałowi na utrzymywanie bliskich i głębokich kontaktów ze społecznością naukową regionu. Podstawowe formy działalności to zebrania naukowe i konferencje, stanowiące płaszczyznę wymiany poglądów, doświadczeń i dyskusji przedstawicieli społeczności naukowej Śląska. Kontynuowana jest tradycja zebrań wyjazdowych komisji na terenie Opola, Gliwic, Bielska-Białej i Częstochowy. Komisja Odlewnictwa organizuje corocznie konkurs studenckich prac dyplomowych pt. "Krzepnięcie i krystalizacja". Konkurs ma zasięg ogólnopolski, a nagrody dla laureatów są fundowane przez prezesa Polskiej Akademii Nauk.

 

Komisje naukowe działające w Oddziale w kadencji 2019-2022:

WYDZIAŁ I NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

Komisja Filozofii i Socjologii

Komisja Historyczna

Komisja Historycznoliteracka

Komisja Językoznawstwa

Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania

Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych

Komisja Nauk Psychologicznych

Komisja ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich

Komisja Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska

 

WYDZIAŁ II NAUK BIOLOGICZNYCH I ROLNICZYCH

Komisja Nauk Rolniczych

 

WYDZIAŁ III NAUK ŚCISŁYCH I NAUK O ZIEMI

Komisja Nauk Chemicznych

Komisja Nauk Geologicznych

 

WYDZIAŁ IV NAUK TECHNICZNYCH

Komisja Elektroniki

Komisja Energetyki

Komisja Górnicza

Komisja Inżynierii Budowlanej

Komisja Metrologii

Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

Komisja Ochrony Terenów Górniczych

Komisja Odlewnictwa

Komisja Transportu

Komisja Urbanistyki i Architektury