Przewodniczący - dr hab. Mirosław HARCIAREK, prof. WSH

Wiceprzewodnicząca - dr Dominika OCHNIK

Wiceprzewodnicząca - dr Anna PORCZYŃSKA-CISZEWSKA

Sekretarz - dr hab. Aleksandra ROGOWSKA

 

Komisja liczy 21 członków.