Przewodniczący - dr hab. prof. GWSH Mirosław HARCIAREK

Wiceprzewodniczący - dr hab. Agnieszka GORZKOWSKA

Wiceprzewodniczący - dr Anna PORCZYŃSKA

 Wiceprzewodniczący - prof. dr hab. Jan STANIK

Sekretarz - dr Ryszard CIBOR

 

Komisja liczy 32 członków.