Przewodniczący - dr hab. inż. prof. GIG Andrzej KOWALSKI

Z-ca przewodniczącego - dr hab. inż. prof. PŚ Ryszard MIELIMĄKA

Z-ca przewodniczącego - prof. dr hab. inż. Piotr STRZAŁKOWSKI

Z-ca przewodniczącego - dr hab. inż. prof. PŚ Krzysztof GROMYSZ

Sekretarz - dr inż. Piotr KALISZ

 

Komisja liczy 70 członków.