Przewodniczący - dr. hab. inż. prof. PŚ Krzysztof WODARSKI 

Wiceprzewodniczący - prof. dr. hab. inż. Ryszard BARCIK 

Wiceprzewodniczący - dr hab. Teresa KRAŚNICKA 

Wiceprzewodniczący - dr hab. inż. prof. UE, prof. PCz. Beata SKOWRON-GRABOWSKA

Sekretarz - dr hab. inż. prof. PŚ Sławomir OLKO

 

 Komisja liczy 113 członków.