Przewodnicząca - dr hab. Beata ZAWISZA    

Z-ca przewodniczącego - prof. dr hab. Barbara MACHURA

Z-ca przewodniczącego - dr hab. Grzegorz ZADORA

Sekretarz - dr Marzena DABIOCH 

 

Komisja liczy 31 członków.