Przewodniczący - prof. dr hab. inż. Jan SZAJNAR

Z-ca przewodniczącego - prof. dr hab. inż. Zbigniew KONOPKA

Z-ca przewodniczącego - prof. dr hab. inż. Roman WRONA

Sekretarz- dr hab. inż. prof. PŚl. Dariusz BARTOCHA

Sekretarz- dr hab. inż. prof. PŚl. Tomasz WRÓBEL

 

Komisja liczy 166 członków.

 

Link do czytelni czasopism PAN: https://czasopisma.pan.pl/afe/136081

 

odl1

odl2

odl3