Przewodniczący - prof. dr hab. inż. Tadeusz CHMIELNIAK, czł. koresp. PAN

Z-ca przewodniczącego - prof. dr hab. inż. Ryszard BARTNIK 

Z-ca przewodniczącego - prof. dr hab. inż. Izabela MAJCHRZAK-KUCĘBA

Z-ca przewodniczącego - prof. dr hab. inż. Paweł SOWA

Z-ca przewodniczącego - prof. dr hab. inż. Andrzej RUSIN

Z-ca przewodniczącego - dr hab. inż. prof. Pol. Śl. Marcin SZEGA

Z-ca przewodniczącego - dr inż. Stanisław TOKARSKI

Sekretarz - dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz BARTELA


 

Komisja liczy 99 członków.