Przewodniczący - prof. dr hab. inż. Marcin SZEGA

Wiceprzewodniczący - prof. dr hab. inż. Tadeusz CHMIELNIAK, czł. rzecz. PAN

Wiceprzewodniczący - dr hab. inż. Łukasz BARTELA, prof. Pol. Śl.       

Wiceprzewodniczący - prof. dr hab. inż. Ryszard BARTNIK

Wiceprzewodniczący - prof. dr hab. inż. Izabela MAJCHRZAK-KUCĘBA

Wiceprzewodniczący - prof. dr hab. inż. Andrzej RUSIN  

Wiceprzewodniczący - prof. dr hab. inż. Paweł SOWA

Wiceprzewodniczący - prof. dr hab. inż. Wojciech STANEK    

Sekretarz: dr inż. Andrzej SACHAJDAK

 

 

Komisja liczy 97 członków.