Przewodniczący - dr hab. inż. Marek MARCISZ

Z-ca przewodniczącego - dr inż. ALBIN ZDANOWSKI

Sekretarz - dr inż. Bartłomiej GRZESIK

 

Komisja liczy 28 członków.

Więcej informacji o Komisji na stronie: http://www.igs.polsl.pl/kng/index.htm