Przewodniczący - dr hab. Tomasz KUBALICA

Wiceprzewodniczący - prof. dr hab. Felicjan BYLOK

Sekretarz - Agnieszka ŁUKASZEWICZ

 

Komisja liczy 35 członków.