Przewodniczący - prof. dr hab. Felicjan BYLOK

Z-ca Przewodniczącego - dr hab. Dariusz KUBOK

Sekretarz - dr hab. Tomasz KUBALICA

 

Komisja liczy 33 członków.