Przewodniczący - dr hab. inż. prof. Pol. Śl. Zdzisław FILUS

Z-ca przewodniczącego - prof. dr hab. inż. Robert CIERNIAK

Z-ca przewodniczącego - dr hab. inż. prof. Pol. Op. Wiesław TARCZYŃSKI

Sekretarz - dr hab. inż. Jacek KONOPACKI

 

Komisja liczy 59 członków.

 

Więcej informacji o działalności Komisji Elektroniki na stronie internetowej: http://kepan.aei.polsl.pl/