Przewodniczący - prof. dr hab. Rafał MOLENCKI

Wiceprzewodniczący - dr hab. Anna PIETRYGA, prof. UO

Sekretarz - dr hab. Artur KIJAK, prof. UŚ

Komisja liczy 153 członków.