Przewodniczący - prof.dr hab. Rafał MOLENCKI

Z-ca przewodniczącego - dr hab. Anna PIETRYGA

Sekretarz - dr hab. prof. UŚ Artur KIJAK

 

Komisja liczy 147 członków.