Zasady dla ubiegających się o Patronat Honorowy lub udział w Komitecie Honorowym Prezesa, Prezydium lub Komisji Naukowej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach

 1. Prezes, Prezydium lub Komisja patronuje ważnym wydarzeniom naukowym w regionie. Honorowym Patronatem mogą być objęte przedsięwzięcia o szczególnej randze i znaczeniu dla Polskiej Akademii Nauk, a także dla lokalnego środowiska naukowego.
 2. Patronat jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego ani organizacyjnego.
 3. Nie obejmuje się Honorowym Patronatem inicjatyw o charakterze komercyjnym, lobbystycznym lub reklamowym.
 4. Prośbę o objęcie przedsięwzięcia Honorowym Patronatem należy składać przesyłając formularz drogą mailową lub w formie pisemnej do Oddziału PAN w Katowicach nie później niż na 4 tygodnie przed planowaną datą wydarzenia.
 5. Prośba powinna zawierać następujące informacje:
 • nazwa i data przedsięwzięcia,
 • krótki opis przedsięwzięcia,
 • pełna nazwa organizatora,
 • dane teleadresowe organizatora,
 • uzasadnienie prośby o objęcie przedsięwzięcia Honorowym Patronatem.
 1. W przypadku otrzymania Honorowego Patronatu organizator zobowiązany jest do stosownego oznakowania logotypem Oddziału PAN wszelkich druków i materiałów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych (zaproszeń, plakatów, ulotek i in.). Organizatorzy zobowiązani są do przedstawiania projektów materiałów promocyjnych dotyczących przedsięwzięć przed ich ostateczną realizacją. Konsultacji należy dokonać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 1. Organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest także do:
 • zamieszczenia informacji o Honorowym Patronacie bądź udziale w Komitecie Honorowym Prezesa, Prezydium lub Komisji Naukowej PAN  na wszelkich materiałach związanych z wydarzeniem;
 • zamieszczenia w stosownych miejscach (druki, strona www) logotypu Oddziału PAN zgodnie z zasadami PAN.
 1. Organizator może przesłać dodatkowe informacje o przedsięwzięciu dla wzbogacenia wpisu i pełniejszego przedstawienia przedsięwzięcia czytelnikowi na stronie www.katowice.pan.pl, nie później niż na 2 tygodnie przed datą realizacji przedsięwzięcia.
  Powinny one być przesłane:
 • wyłącznie w formie elektronicznej;
 • zawierać najważniejsze informacje dotyczące zaplanowanych wydarzeń;
 • oraz ewentualne uzupełnienie danych w wersji podstawowej.

Wymogi dotyczące tekstu:

 • objętość od połowy do jednej pełnej strony A4;
 • czcionka: rozmiar 12, Times New Roman, pojedynczy odstęp między wersami;
 • zredagowany w formacie doc., ewentualne znaki graficzne w formacie gif., zdjęcia w formacie jpg.
 1. Informacja o otrzymanym Honorowym Patronacie powinna zostać uwzględniona także w przekazach dotyczących przedsięwzięcia skierowanych do mediów.
 2. Logotyp oraz zasady jego użycia są dostępne w Oddziale PAN w Katowicach.
 3. Decyzje o objęciu przedsięwzięcia Honorowym Patronatem lub udziale w Komitecie Honorowym lub o odmowie podejmuje podmiot, do którego została skierowana prośba. Informacje przekazywane są odbiorcom w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi.
 4. Odmowa udzielenia Honorowego Patronatu lub członkostwo w Patronacie lub Komitecie Honorowym jest ostateczna. Wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy.
 5. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych Patronat Honorowy  przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.
 6. Sprawy dotyczące Honorowego Patronatu lub udziału w Komitecie Honorowym prowadzone są i rejestrowane przez Oddział PAN, ul. Krasińskiego 8, 40-018 Katowice. Informacje te przekazywane są na posiedzeniach Prezydium Oddziału.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek o przyznanie honorowego patronatu Prezesa, Prezydium, komisji naukowej Oddziału PAN w Katowicach

Wniosek o udział w komitecie honorowym Prezesa Oddziału