Przewodniczący - prof. dr hab. inż. Marek PAWEŁCZYK

Z-ca przewodniczącego - dr hab. inż. prof. Pol. Op. Maria WRZUSZCZAK

Z-ca przewodniczącego - dr hab. inż. prof. Pol. Cz. Sławomir GRYŚ

Sekretarz - dr inż. Witold ILEWICZ

 

Komisja liczy 80 członków.

 

Więcej informacji o działalności Komisji Metrologii na stronie internetowej: http://zpss.ia.polsl.pl/pan