Przewodniczący - prof. dr hab. Wojciech ŚWIĄTKIEWICZ

Z-ca przewodniczącego - dr hab. Andrzej KASPEREK

Sekretarz - dr Danuta KOCUREK

 

Komisja liczy 64 członków.