PRACE KOMISJI NAUKOWYCH (zeszyt nr 39-40) to publikacja będąca skrótową formą informacji o części dorobku Komisji:

  • Historycznej
  • Nauk Prawnych i Ekonomicznych
  • ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich
  • Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska
  • Elektroniki
  • Energetyki
  • Metrologii
  • Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
  • Urbanistyki i Architektury