"Spotkania z literaturą" (Komisja Historycznoliteracka)

 

Celem serii jest upowszechnienie najnowszych osiągnięć z zakresu wiedzy o literaturze.

W osobnych tomikach znajdą się sylwetki pisarzy, interpretacje utworów, charakterystyki epok, nurtów i kierunków literackich oraz inne zagadnienia dotyczące życia literackiego.

Dotychczas w serii ukazały się:

 1. J. Paszek, Waciaw Berent -pisarz elitarny
 2. K. Heska-Kwaśniewicz, Gustaw Morcinek- baśniopisarz
 3. J. Malicki, Jozefa Lompy żywot niepokorny
 4. E. Polanowski, Maria Dąbrowska. 1889-1965
 5. S. Zabierowski, Krzysztof Kamil Baczyński. Biografia i legenda     
 6. T. Bujnicki, Polska powieść historyczna XIX wieku
 7. S. Poręba, Pieriestrojka literacka w ZSRR
 8. P. Fast, „Mistrz i Małgorzata " Bułhakowa. Pisarz - epoka -powieść
 9. T. Kłak, Z Zagłębia do Starobielska. Droga Lecha Piwowara
 10. E. Rosner, Literatura polska w Austrii. 1945-1990
 11. T. Miczka, Wielka improwizacja filmowa - Opowieść o „Dziadach" Adama Mickiewicza – „Lawa” Tadeusza Konwickiego
 12. R. Ocieczek, Sebastian Fabian Klonowic - poeta epoki Odrodzenia
 13. I. Opacki, Lechoń i polskie mity
 14. G. Szewczyk, Selma Lagerlöf - szwedzka laureatka Nagrody Nobla
 15. T. Sławek, Człowiek radosny: Blake, Nietzsche
 16. M. Piechota, „Pan Tadeusz" i „Król-Duch" dwie koncepcje romantycznej epopei
 17. P. Wilczek, Spory o Biblię w literaturze renesansu i reformacji. Wybrane problemy
 18. M. Kisiel, Więzy i wzloty. Przełom 1955-1959 w literaturze polskiej - próba modelu
 19. J. Budzyński, Tradycje literackie i teatralne humanistycznych szkół Śląska od średniowiecza do oświecenia
 20. E. Udalska, Teatr polski końca XX wieku
 21. E. Malinowska, Podróże Prusa i Sienkiewicza
 22. D. Rott, Badania dawnego piśmiennictwa w Instytucie Śląskim w Katowicach (1934-1939)
 23. M. Jarczykowa, Kultura epistolarna w kręgu Radziwiłłów birżańskich w XVII wieku
 24. B. Mazurkowa, Mary i sny „prawdziwe" w poezji Franciszka Dionizego Kniaźnina
 25. W. Wójcik, Józef Piłsudski w legendzie literackiej
 26. A. Sitkowa, Piotra Skargi potyczki z ludźmi epoki
 27. W. Jarosz, Walenty Roździeński. Poeta i hutnik ze Śląska
 28. M. Barłowska, Na swady sarmackiej placu. O kulturze oratorskiej wieku XVII
 29. L. Zwierzyński, Metamorfozy świata w poezji Juliusza Słowackiego
 30. E. Wąchocka, Współczesne metody badań teatralnych
 31. Z. Kadłubek, Rajska radość. Św. Piotr Damiani
 32. K. Tałuć, Emil Szramek - badacz śląskiego regionalizmu literackiego
 33. E. Gondek, Józefa Andrzeja Załuskiego dzieło bibliograficzne i bibliofilskie
 34. B. Pytlos, O opowieściach historycznych Zofii Kossak
 35. B. Szargot, Pozytywista i prawda. Wokół „Tragikomedii prawdy” Aleksandra Świętochowskiego
 36. A. Dziadek, Obrazy i teksty
 37. E. Dutka, „Mnożenie siebie". O poezji Andrzeja Kuśniewicza
 38. A. Gomóła, Jan Witor. Przyczynek do dziejów kontaktów śląsko-żmudzkich
 39. M. Szargot, „Przez wiek […] przez dwa wieki”. Dwa studia o poezji Tadeusza Nowaka
 40. M. Walińska, Słodki i okrutny. Wizerunek kupidyna w literaturze staropolskiej
 41. J. Lyszczyna, „Bóg jest Napoleonem, Napoleon z nami”. Mit Napoleona w literaturze polskiej XIX wieku
 42. J. Kisiel, Chwile ulotne, o poezji Ryszarda Kapuścińskiego
 43. A. Sordyl, Teatr telewizji – pomiędzy reprezentacją a symulacją teatru

Kolejne numery ukazują się wyłącznie w formie elektronicznej:

44. M. Bąk, Pan Australski i złoto Wiktorii. Pamiętniki Seweryna Korzelińskiego
45. M. Rygielska, "Dwa guziki". Norwid i ewolucjonizm
46. T. Banaś-Korniak, Arkadia i zło, miłość i śmierć, czyli o literackich antytezach w poezji polskiej renesansu i baroku