W 2022 roku ukazała się kolejna publikacja Polskiej Akademii Nauk z serii wydawniczej „Wybitni uczeni we wspomnieniach”.

Seria ta poświęcona jest nieżyjącym już najwybitniejszym członkom Polskiej Akademii Nauk, a celem jej nie jest szczegółowe udokumentowanie dorobku naukowego czy zawodowego, lecz prezentacja sylwetki uczonego, jego losów i czasów, w których żył, pracował oraz jak pojawia się we wspomnieniach najbliższych współpracowników, przyjaciół, rodziny.   

Tegoroczna publikacja poświęcona jest Panu Profesorowi dr. hab. n. med. dr h. multi Kornelowi GIBIŃSKIEMU, czł. rzecz. PAN., wybitnemu uczonemu, specjaliście w dziedzinie gastroenterologii.

Pan Profesor był Prezesem Oddziału PAN w Katowicach w latach 1997-1998, wieloletnim Honorowym Prezesem Oddziału PAN w Katowicach. Był członkiem licznych polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, twórcą wybitnych dzieł naukowych i podręczników.

Został odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Oświęcimskim, Medalem „Gloria Medicinae”, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą. 

Został uhonorowany nagrodą "Lux ex Silesia". Był także Honorowym Obywatelem Katowic.

Z okazji wydania publikacji Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach organizuje konferencję poświęconą Panu Profesorowi Kornelowi Gibińskiemu, połączoną z promocją książki.

Konferencja planowana jest na wrzesień br.