W dniach 17-18 listopada br. odbyła się XXV. Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Kultura Europy Środkowej.

 

Temat tegorocznej konferencji to: „Miasto i wieś na przestrzeni dziejów w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska”.

Konferencja odbywała się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Zabrze dr Małgorzaty Mańki-Szulik.

Konferencję honorowym patronatem objęli także:

abp Wiktor Skworc – Metropolita Katowicki,

bp Jan Kopiec – Ordynariusz Gliwicki,

Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski,

Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego,

Jerzy Duszyński - Prezes Polskiej Akademii Nauk,

Ryszard Koziołek - Rektor Uniwersytetu Śląskiego.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Organizatorami Konferencji, oprócz Oddziału PAN w Katowicach byli Urząd Miejski w Zabrzu oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Katowicach.

 

Otwarcie Konferencji nastąpiło w Teatrze Nowym w Zabrzu.

 

Otwarcia Konferencji dokonali: prezydent Zabrza dr Małgorzata Mańka-Szulik, reprezentujący prezesa Oddziału PAN  w Katowicach prof. Andrzeja Więcka prof. dr hab. Leszek Marynowski, czł. koresp. PAN oraz prof. Antoni Barciak, Przewodniczący Rady Naukowej Konferencji.

 

Referat wprowadzający pt. Miasta śląskie w „Kronice świata”, Hartmanna Schedla " wygłosił prof. dr hab. Wojciech Iwańczak.

 

Jak w latach poprzednich konferencję otworzyła dyskusja panelowa z udziałem znakomitych osobistości świata nauki i kultury. W tym roku w dyskusji panelowej pt.  Relacje między miastem a wsią na przestrzeni wieków uczestniczyli:

prof. dr hab. Wojciech Iwańczak (Akademia Ignatianum w Krakowie), ks. bp prof. dr hab. Jan Kopiec (Ordynariusz Gliwicki), dr Bartosz Kuświk (dyrektor Instytutu Śląskiego w Opolu), dr Małgorzata Mańka-Szulik, prof. dr hab. Jan Ostrowski (Prezes Polskiej Akademii Umiejętności. Dyskusję prowadził Wojciech Skowroński (Polskie Radio Katowice).

 

Druga część Konferencji odbyła się w Muzeum Górnictwa Węglowego.

Wygłoszono na niej 23 referaty, które przedstawili znamienici historycy, badacze innych dyscyplin z różnych ośrodków naukowych z Polski i zagranicy.

Dwudniowe obrady poświęcone były m.in. szeroko rozumianym pojęciom miasta i wsi, ich rolą i funkcją, etnologią, relacjom między miastem i wsią a ich mieszkańcami.

Powyższa tematyka była przedmiotem ożywionej dyskusji. 

 

Więcej informacji o Konferencji znajduje się na stronie internetowej: www.kultura-europy.pl.