15 września br. w Willi Goldsteinów odbyła się konferencja poświęcona Profesorowi dr. hab. n. med. dr h. multi Kornelowi Gibińskiemu, czł. rzecz. PAN.

Konferencja połączona była z promocją publikacji Polskiej Akademii Nauk z serii wydawniczej „Wybitni uczeni we wspomnieniach”. 

Organizatorami wydarzenia był Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach oraz Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

 

W Konferencji uczestniczyli m.in. autorzy publikacji, członkowie PAN, współpracownicy i studenci Profesora oraz Jego rodzina i przyjaciele.

Konferencji przewodniczył prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek, Prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach.

prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek

Otwarcia Konferencji dokonał Wiceprezydent miasta Katowice Jerzy Woźniak.

Jerzy Woźniak 

Następnie wystąpił prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

oraz prof. dr hab. n. med. Witold Rużyłło, Dziekan Wydziału V PAN, inicjator wydania publikacji o prof. Kornelu Gibińskim.

prof. dr hab. n. med. Witold Rużyłło

Postać Profesora, z różnej perspektywy, zaprezentowali kolejni prelegenci.

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gonciarz
prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
prof. dr hab. Marta Gibińska-Marzec
prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza

 

Profesor Kornel Gibiński był Prezesem Oddziału PAN w Katowicach w latach 1997-1998, wieloletnim Honorowym Prezesem Oddziału PAN w Katowicach.

Był członkiem licznych polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, twórcą wybitnych dzieł naukowych i podręczników.

Został odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Oświęcimskim, Medalem „Gloria Medicinae”, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą. 

Został uhonorowany nagrodą "Lux ex Silesia".

Był także Honorowym Obywatelem Katowic.