W dniach 6-7 września br. odbyła się XXI Katowicka Konferencja Naukowa z cyklu Katowice w rocznicę uzyskania praw miejskich.

Temat tegorocznej konferencji to: „Katowice miejscem ważnych wydarzeń na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci”

 

Konferencja odbywała się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Katowice dra Marcina Krupy. Współorganizatorami Konferencji, oprócz Oddziału PAN w Katowicach było Muzeum Historii Katowic, Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Katowicach.

Otwarcie Konferencji nastąpiło w reprezentacyjnej Willi Goldsteinów.

Willa Goldsteinów      
foto Arkadiusz Ławrywianiec

Otwarcia Konferencji dokonali: prezydent Katowic dr Marcin Krupa, prezes Oddziału PAN Andrzej Więcek oraz prof. Antoni Barciak.

Prezydent Katowic dr Marcin Krupa
foto Arkadiusz Ławrywianiec
Prezes Oddziału PAN w Katowicach prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek, czł. koresp. PAN
foto Arkadiusz Ławrywianiec
Przewodniczący Rady Naukowej Konferencji prof. dr hab. Antoni Barciak
foto Arkadiusz Ławrywianiec

Referat wprowadzający pt. "Wizerunek miasta w pamięci jego mieszkańców. Pocztówka z Katowic" wygłosił prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz.

prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz
foto Anna Raimann

Jak w latach poprzednich konferencję otworzyła dyskusja panelowa z udziałem znakomitych osobistości świata nauki i kultury. W tym roku w dyskusji panelowej uczestniczyli: prof. dr hab. Marek Szczepański, czł. koresp. PAN (Uniwersytet Śląski, członek prezydium Oddziału PAN w Katowicach), dr Andrzej Sznajder (dyrektor Oddziału IPN w Katowicach), prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz (Uniwersytet Śląski), Artur Tomasik (Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego), Piotr Uszok (Prezes Zarządu Silesia Nova sp. z o.o., były Prezydent Katowic) oraz abp senior dr Damian Zimoń. Dyskusję prowadził prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach).

Paneliści od lewej: prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, dr Andrzej Sznajder, abp senior dr Damian Zimoń, prof. dr hab. Marek Szczepański, Artur Tomasik, Piotr Uszok
foto Arkadiusz Ławrywianiec

Druga część Konferencji odbyła się w Muzeum Historii Katowic.

Muzeum Historii Katowic
foto Arkadiusz Ławrywianiec

Wygłoszono na niej 17 referatów, które przedstawili znamienici historycy, badacze innych dyscyplin z różnych ośrodków naukowych.

prof. dr hab. inż. Józef Dubiński, czł. rzecz. PAN
foto Arkadiusz Ławrywianiec
ks. prof. dr hab. Henryk Olszar
foto Arkadiusz Ławrywianiec
dr Barbara Kalinowska-Wójcik
foto Arkadiusz Ławrywianiec

Dwudniowe obrady poświęcone były wielkim wydarzeniom, z różnych dziedzin życia, które miały miejsce w Katowicach. Wydarzeniom, które miały szerszy, nie tylko lokalny wymiar. Ich otoczka, rezultaty, znaczenie, zwłaszcza te, które tkwią w świadomości pokoleń. Podjęto próbę odpowiedzi, dlaczego właśnie wybierano Katowice na miejsca takich ważnych wydarzeń? Co po nich zostawało w świadomości nie tylko mieszkańców miasta?

Powyższa tematyka była przedmiotem ożywionej dyskusji. 

Pełny program Konferencji do pobrania: Zaproszenie Konferencja Katowicka