1 czerwca 2022 roku w Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Katowicach odbyła się 118. sesja Zgromadzenia Ogólnego członków O/PAN w Katowicach.

 

Program Sesji:

Część otwarta:

  • Powitanie zebranych, przekazanie informacji o zmarłych członkach Oddziału (w 2021 roku) oraz o  nowo powołanych członkach rzeczywistych i członkach korespondentach Oddziału PAN w Katowicach przez prof. dra hab. n. med. Andrzeja WIĘCKA, członka korespondenta PAN, prezesa Oddziału PAN w Katowicach;

 

  • Sprawozdanie z działalności O/PAN w 2021 roku przedstawił prof. dr hab. inż. Józef DUBIŃSKI, członek rzeczywisty PAN, wiceprezes Oddziału PAN w Katowicach;

Sprawozdanie

  • Referat pt. Blaski i cienie immunoterapii nowotworów wygłosił prof. dr hab. n med. Jerzy CHUDEK, członek korespondent PAN.

Część zamknięta:

  • bieżące sprawy z działalności Oddziału (dla wiadomości członków O/PAN Katowice).