28 lutego br. w siedzibie Oddziału PAN w Katowicach odbyło się spotkanie Prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzego Duszyńskiego oraz Wiceprezesa prof. Pawła Rowińskiego z członkami Oddziału PAN w Katowicach w tym nowo wybranymi członkami PAN oraz Dyrektorami Instytutów PAN działającymi na terenie Oddziału.

 

Prezes Oddziału PAN w Katowicach prof. Andrzej Więcek przywitał zgromadzonych gości i poprosił zebranych o krótką autoprezentację.

od lewej: Prezes O.PAN prof. Andrzej Więcek, Wiceprezes PAN prof. Paweł Rowiński, Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński

W spotkaniu w formie stacjonarnej udział wzięli: prof. Tadeusz Burczyński, prof. Tadeusz Chmielniak, prof. Tadeusz Czachórski, prof. Jerzy Dubiński, prof. Andrzej Katunin, prof. Mieczysław Łapkowski, prof. Arkadiusz Mężyk, prof. Marek Pawełczyk, prof. Czesława Rosik-Dulewska, prof. Marek Szczepański, prof. Barbara Trzebicka, prof. Andrzej Więcek.

W spotkaniu w formie zdalnej uczestniczyli: prof. Ryszard Białecki, prof. Marianna Czaplicka, prof. Barbara Jarząb, prof. Leszek Marynowski, prof. Leszek Rutkowski, prof. Marek Tańczyk, prof. Michał Tendera, prof. Wojciech Wojakowski.

od lewej: Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński, rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk

Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński wręczył powołania nowym członkom krajowym PAN (rzeczywistym – prof. Czesławie Rosik-Dulewskiej i prof. Michałowi Tenderze oraz korespondentom – prof. Mieczysławowi Łapkowskiemu i prof. Markowi Pawełczykowi). Profesor Michał Tendera serdecznie podziękował drogą online za powołanie na członka rzeczywistego.

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja projektu nowelizacji ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz dyskusja. Prezentację przedstawił Wiceprezes PAN prof. Paweł Rowiński.

W dyskusji nad ustawą udział wzięli m.in.: prof. Tadeusz Burczyński, prof. Tadeusz Chmielniak, prof. Marianna Czaplicka, prof. Jerzy Dubiński, prof. Marek Pawełczyk, prof. Czesława Rosik-Dulewska, prof. Marek Szczepański, prof. Barbara Trzebicka, prof. Andrzej Więcek. Uwagi prof. Michała Tendery do projektu ustawy zostały wcześniej przesłane do Oddziału, na spotkaniu przedstawił je Prezes Andrzej Więcek.

Na zakończenie Wiceprezes PAN prof. Paweł Rowiński oraz Prezes Oddziału PAN w Katowicach prof. Andrzej Więcek podziękowali wszystkim za udział w spotkaniu.

od lewej: prof. M. Szczepański, prof. A. Katunin (AMU), prof. M. Łapkowski, prezes O/PAN A. Więcek, prof. Cz. Rosik-Dulewska, Wiceprezes PAN P. Rowiński, prof. M. Pawełczyk