Na 119. Sesji Zgromadzenia Ogólnego członków Oddziału PAN w Katowicach

w dniu 28 listopada 2022 r. wybrano nowe władze Oddziału na kadencję 2023-2026,

w składzie:

 

Prezes                  prof. dr hab. n. med. Andrzej WIĘCEK, czł. koresp. PAN

Wiceprezes         prof. dr hab. inż. Józef DUBIŃSKI, czł. rzecz. PAN

Członkowie Prezydium:

prof. dr hab. inż. Marek PAWEŁCZYK, czł. koresp. PAN

prof. dr hab. inż. Czesława ROSIK-DULEWSKA, czł. rzecz. PAN

prof. dr hab. Marek SZCZEPAŃSKI, czł. koresp. PAN