24 marca br. w Teatrze Śląskim w Katowicach odbyło się seminarium prezentujące dorobek naukowy i pracę zawodową profesora Józefa DUBIŃSKIEGO, wiceprezesa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach.

 

foto: GIG

 

W uroczystości wzięli udział naukowcy, współpracownicy, przedstawiciele firm górniczych oraz różnych instytucji branżowych, a także rodzina i przyjaciele Profesora.

 

sympozjum prof Dubinsk MD 9

 foto: GIG

sympozjum prof Dubinsk MD 35

 foto: GIG 

 

Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński, członek rzeczywisty PAN jest wybitnym, uznanym w kraju i za granicą specjalistą w dziedzinie geofizyki i geomechaniki górniczej, zwłaszcza w problematyce górniczych wstrząsów sejsmicznych oraz tąpań. Jest autorem wielu publikacji naukowych, książek i patentów.

Za swe zasługi został wyróżniony tytułami Doktora Honoris Causa oraz odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

 

sympozjum prof Dubinsk MD 30

 foto: GIG

 

sympozjum prof Dubinsk MD 41

 foto: GIG

 

Serdecznie gratulujemy!