Przewodniczący - dr hab. inż. arch. Dorota WINNICKA-JASŁOWSKA

Z-ca przewodniczącego - dr hab. inż. arch. prof. Pol. Śl. Katarzyna UJMA-WĄSOWICZ 

Sekretarz - dr inż. arch. Katarzyna MAZUR-BELZYT

 

Komisja liczy 55 członków.