Przewodniczący - prof. dr hab. inż. Marek PAWEŁCZYK

Wiceprzewodniczący - dr hab. inż. Sławomir GRYŚ, prof. Pol. Częstochowskiej

Wiceprzewodniczący - dr hab. inż. Mariusz RZĄSA, prof. Pol. Opolskiej 

Sekretarz - dr inż. Witold ILEWICZ

Komisja liczy 83 członków.

 

Więcej informacji o działalności Komisji Metrologii na stronie internetowej: http://zpss.ia.polsl.pl/pan